Oglas za radno mjesto konobar

Radno mjesto: konobar

Mjesto rada: Kneževi Vinogradi, Restoran Panon

Broj traženih radnika: 2 (dva)

Vrsta zaposlenja: Upražnjeno radno mjesto – probni rad 3 (tri) mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme; rad u smjenama – rad od utorka do nedjelje; ponedjeljak – neradni dan (osim tijekom kupališne sezone)

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 10.03.2020.

Natječaj vrijedi do: 18.03.2020.

Opis poslova:

 • obavlja poslove posluživanja gostiju, vodi računa o urednosti ugostiteljskog prostora;
 • zaprima narudžbe i izdaje račune za prodanu robu;
 • sudjeluje u radu nadležnih kontrola Zavoda za javno zdravstvo;
 • odgovoran je za kvalitetu i kvantitetu izvršenih poslova i povjerena mu sredstva za rad;
 • obavlja poslove sukladno Zakonu o ugostiteljstvu, Zakonu o fiskalizaciji, Zakonu o zaštiti na radu, Pravilniku o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od požara;
 • obavlja i druge poslove po potrebi posla i nalogu neposrednog rukovoditelja.

Uvjeti:

 • SSS;
 • iskustvo poželjno, ali nije uvjet;
 • probni rad 3 (tri) mjeseca.

U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe);
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – SAMO IZABRANI KANDIDATI.

Poslodavac zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti javni oglas.

Slanje prijava

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se:

 • neposredno ili
 • na e-mail: info@knezevi-parkovi.hr ili
 • preporučeno poštom na adresu:
  Kneževi parkovi d.o.o, Glavna 82, 31309 Kneževi Vinogradi, s naznakom “Oglas za radno mjesto konobar”, najkasnije do 18.03.2020. godine.

Zaštita osobnih podataka

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Kneževi parkovi d.o.o. jamče svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva.

Direktorica
Jasna Petrović