Oglas za radno mjesto konobar

Radno mjesto: Konobar

Mjesto rada: Kneževi Vinogradi, Restoran Panon

Broj traženih radnika: 2 (dva)

Vrsta zaposlenja: Na određeno; sezonski posao – kupališna sezona Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme; rad u smjenama – rad od ponedjeljka do nedjelje i blagdanima

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 27.05.2020.

Natječaj vrijedi do: 10.06.2020.

Opis poslova:

 • obavlja poslove posluživanja gostiju, vodi računa o urednosti ugostiteljskog prostora
 • zaprima narudžbe i izdaje račune za prodanu robu
 • sudjeluje u radu nadležnih kontrola zavoda za javno zdravstvo
 • odgovoran je za kvalitetu i kvantitetu izvršenih poslova i povjerena mu sredstva za rad
 • obavlja poslove sukladno Zakonu o ugostiteljstvu, Zakon o fiskalizaciji, Zakonu o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara
 • obavlja i druge poslove po potrebi posla i nalogu neposrednog rukovoditelja

Uvjeti:

 • iskustvo poželjno, ali nije uvjet
 • probni rad 1 (jedan) mjesec

U prijavi na javni oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte)

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – SAMO IZABRANI KANDIDATI.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom oglasu.

Poslodavac zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti javni oglas.

Prijave s popratnom natječajnom dokumentacijom podnose se:

Kneževi Parkovi d.o.o., Glavna 82, 31309 Kneževi Vinogradi s naznakom „Oglas za radno mjesto KONOBAR“ najkasnije do 10.06.2020. godine.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu njihovih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Kneževi Parkovi d.o.o. jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva TD-a.

Direktorica
Jasna Petrović