Projekt “Biootpad”

Baranjska čistoća od četvrtka, 11.2.2021. godine, omogućuje svojim korisnicima podnošenje prijave za besplatno preuzimanje specijaliziranih vreća za zeleni otpad. Količina vreća koja se može preuzeti je prema vlastitim potrebama, a njihova podjela, nakon ulaska u evidenciju, bit će organizirana u prostorijama sjedišta Baranjske čistoće na adresi Ulica Republike 11, Beli Manastir.

Zahtjeva za preuzimanje vreća, koji se nalazi na sljedećem linku, potrebno je popuniti i dostaviti pismenim putem na Ulica Republike 11, 3100 Beli Manastir; putem e-maila sasa@baranjskacistoca.hr ili osobno u PC Tržnica na adresi Ulica kralja Tomislava 30b, Beli Manastir te reciklažnom dvorištu u Kneževim Vinogradima na adresi 1. maja 22c.

Izvor fotografije: Baranjska čistoća)