Plaćanje komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Općina Kneževi Vinogradi obavještava da će se od četvrtka, 1.4.2021. godine, komunalna naknada i naknada za uređenje voda moći platiti bez naknade putem blagajne Općine Kneževi Vinogradi.

Raspored rada blagajne po mjestima:

  • Kneževi Vinogradi – svakim radnim danom od 10 do 13 sati u prostorijama Općine
  • Karanac – svakog prvog ponedjeljka u mjesecu od 8 do 9:30 sati u Domu kulture
  • Zmajevac – svakog prvog utorka u mjesecu od 8 do 9:30 sati u Domu kulture
  • Suza – svake prve srijede u mjesecu od 8 do 9:30 sati u Domu kulture
  • Mirkovac – svake prve srijede u mjesecu od 9:30 do 10 sati u prostorijama nogometnog kluba
  • Kotlina – svakog prvog četvrtka u mjesecu od 8 do 9 sati u Domu kulture
  • Kamenac – svakog prvog petka u mjesecu od 8 do 9 sati u Domu kulture

Bitno je naglasiti da ukoliko dan rada blagajne pada na blagdan, taj dan blagajna neće raditi, nego će raditi na isti dan u sljedećem tjednu.