Održavanje kružnih tokova

U sklopu komunalnih usluga, jednih od usluga kojima se tvrtka Kneževi parkovi d.o.o. bavi, spada i vođenje računa o kružnim tokovima na području cijele Općine Kneževi Vinogradi.

Radnici Kneževih parkova vode računa da su kružni tokovi uredni i pregledni, ali i oku ugodni. Ovo zadnje posebno se primijeti u proljeće i ljeto jer do izražaja dođe pokošena i održavana trava te procvalo aranžirano cvijeće.