Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga

Općina Kneževi Vinogradi raspisala je Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini. Cilj natječaja prikupljanje je pisanih prijedloga za manifestacije udruga u sljedećim prioritetnim područjima:

  • sport i rekreacija
  • eno, etno i gastroponuda
  • obilježavanje obljetnica, jubileja i slično

Na natječaj se mogu prijaviti udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi, koje provode manifestacije na području Općine Kneževi Vinogradi i to u području sporta i rekreacije, tj. eno, etno i gastroponude, koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti, već promicanje područja Općine Kneževi Vinogradi.

Za financiranje manifestacija udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu, planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 350.000 kuna.

Rok za prijavu je srijeda, 7.7.2021. godine.

Detaljnije o javnom natječaju kao i sva potrebna dokumentacija može se pronaći na sljedećoj poveznici.