Zabrana spaljivanja suhe trave, slame i ostalih lako zapaljivih tvari

Općina Kneževi Vinogradi obavještava da se temeljem Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih tvari na poljoprivrednim i drugim površinama (Službeni glasnik Općine Kneževi Vinogradi broj 5/99) zabranjuje spaljivanje suhe trave, slame, strništa i ostalih lako zapaljivih tvari u periodu od 15.6. do 15.9.2021. godine.

Nepridržavanje ove zabrane bit će kažnjivo po odredbama propisa protupožarne zaštite.