Deratizacija na području Općine Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi obavještava kako će se, u periodu od 25. do 30.10.2021. godine, vršiti deratizacija na području Općine Kneževi Vinogradi.

Deratizaciju će vršiti veterinarska stanica Vetam d.o.o. iz Osijeka.