Online jelovnik Restorana Panon

Novi jelovnik Restorana Panon, u online obliku, može se vidjeti na sljedećoj poveznici.

U odnosu na stari, na novom jelovniku neka su jela maknuta, a neka dodana te su neke cijene korigirane. U ovoj online verziji, osim jela razvrstanih po kategorijama, sada se može vidjeti i kompletan cjenik pića

Novi jelovnik vrijedi od 1.9.2021. godine.