Arheološka istraživanja u Kotlini

Već pet sezona djelatnici Arheološkog muzeja Osijek i njihovi suradnici, na području naše Općine, točnije u Kotlini, provode sustavno arheološko istraživanje lokaliteta iz razdoblja mlađeg kamenog doba. Lokaliteta koji je, između 4700. i 4500. prije Krista, bio naseljen populacijom lenđelske kulture.

Dosadašnja istraživanja otkrila su tri nova groba u zgrčenom položaju, a posebno je zanimljiv onaj u kojem su pronađene keramičke posude, kameno dlijeto i alatka od lomljenog kamena. Po prvi put otkriveni su i obrisi neolitičke kuće s očuvanom podnicom i ognjištem.

I u ovoj 2022. godini prikupljena je velika količina raznovrsnog vrijednog arheološkog materijala.

Više fotografija ovog istraživanja možete vidjeti na Facebook-stranici Arheološkog muzeja Osijek.

(Izvor fotografije i teksta: Arheološki muzej Osijek)