Sakupljanje ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira akciju skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Akcija će se odviti u ponedjeljak, 28.8.2023. godine, u Kneževim Vinogradima (vaga prema Kotlini) od 9 do 11 sati.

Iz Općine napominju da se skuplja isključivo ambalaža ovih tvrtki:

AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Sience (Monsato), Belchim Crop Protection HR (Orchem), Chromos Agro, Danon, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

Poljoprivrednici koji imaju više od 100 kilograma ambalaže ili 1 big bag (cca 1m3) mole se da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. na jedan od sljedećih brojeva telefona: 0800-0003, 01/3463-521, ili na e-mail ekologija@ciak.hr. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. će onda organizirati preuzimanje ambalaže.