Apel i obavijest proizvođačima svinja

Općina Kneževi Vinogradi obavještava proizvođače svinja s područja Općine Kneževi Vinogradi čiji su objekti kategorizirani kao “0”, “1” i “2” kako se klanje svinja na gospodarstvu omogućava najkasnije do 31.10.2023. godine, nakon tog datuma to više neće biti moguće, ili da do istog datuma podnesu zahtjev za prekategorizaciju u kategoriju “3”.

S obzirom na novonastalu situaciju i brzo širenje bolesti apelira se da proizvođači svoje planirane aktivnosti provode u žurnom postupku jer će takve aktivnosti, ukoliko dođe do širenja na okolna, susjedna područja, biti zabranjene sukladno zadnjoj Naredbi Ministarstva poljoprivrede, neovisno o ranije utvrđenom roku.

Za bilo kakve upite i daljnja postupanja moguće se obratiti nadležnim veterinarskim ambulantama.