Odvoz razvrstanog otpada u prosincu

Zadnji ovogodišnji odvoz razvrstanog otpada s područja Općine Kneževi Vinogradi odvit će se prema sljedećem rasporedu:

  • 6.12. – metal
  • 13.12. – papir
  • 20.12. – plastika

Noć prije svakih od ovih datuma, na javnu površinu, potrebno je iznijeti kantu s odgovarajućom vrstom otpada. Na taj način, na sam dan odvoza, djelatnici Baranjske čistoće mogu neometano raditi.

Hvala vam što ste još jednu godinu odvajali otpad i time našu Općinu učinili čišćom i ljepšom za život.