Mobilno reciklažno dvorište u Općini Kneževi Vinogradi

U četvrtak, 28.3.2024. godine, mobilno reciklažno dvorište boravit će na području Općine Kneževi Vinogradi. Za razliku od prijašnjih godina, mobilno reciklažno dvorište ove godine će na isti datum i u određeno radno vrijeme boraviti u više naselja.

Kompletan raspored mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Kneževi Vinogradi, za ožujak, ali i ostale mjesece, možete vidjeti na fotografiji u nastavku.

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće je pokretna tehnička jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Otpad koji je dozvoljeno odlagati na mobilnom reciklažnom dvorištu:

 • papir i karton
 • ambalažu od plastike, metala i stakla
 • ambalažu koja sadrži ostatke opasnih tvari
 • ostalu plastiku, staklo i metal
 • tekstil
 • baterije i akumulatore
 • lijekove
 • boje, tinta, ljepila, smole
 • otpadna ulja (jestiva)
 • EE otpad
 • fluorescentne i štedne žarulje

(Izvor teksta i fotografija: baranjskacistoca.hr)