Poziv proizvođačima voća

Obavještavamo proizvođače voća da će tijekom kupališne sezone na SRC Kneževi Vinogradi (bazeni) biti postavljena dva štanda za prodaju voća.

Pozivamo proizvođače voća zainteresirane za zakup štanda da svoj interes iskažu dostavom ponude za zakup štanda do srijede 12.06.2024.g.  do 14 sati u Upravu TD Kneževi parkovi d.o.o. Ponudu dostaviti:

– osobno na adresu KNEŽEVI PARKOVI d.o.o., Kneževi Vinogradi, Glavna 82 – radnim danom od 8 do 15 sati ili

– na e-mail: info@knezevi-parkovi.hr.

Zakup se nudi kao mogućnost ugovaranja korištenja štanda po danima za  lipanj, srpanj i kolovoz 2024. godine, a početna cijena je:

– 10,00 eura/dan ili

– 130,00 eura/mjesec za lipanj i

–  250, 00 eura/mjesec za srpanj i kolovoz.

Zakup klupe nije prenosiv na drugi poslovni subjekt, osim u slučaju kada su poslovni subjekti predali zajedničku ponudu.

Rezultati natječaja će biti objavljeni 13.06.2024. poslije 12 sati na web stranici  www.knezevi-parkovi.hr , na facebook stranici SRC, na oglasnoj ploči TD Kneževi parkovi d.o.o.

Kriteriji za odabir:

  1. Najviša cijena;
  2. Zakup štanda na dva i pol mjeseca;
  3. Ukoliko bude više ponuda s istom cijenom prednost će imati onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.

Napomena:

Važećom prijavom će se smatrati prijave koje su:

  • Stigle u ostavljenom roku;
  • Imaju popunjen ponudbeni list sa svim traženim podatcima preuzmi: PONUDBENI LIST
  • Imaju preslik registracije pravnog subjekta kojim dokazuju djelatnost proizvodnje i prodaje voća.

 

Direktorica

Jasna Petrović