Uprava i informacije

O upravi

Upravu čine direktor/direktorica i tri radnice, koji organiziraju rad “Kneževih parkova” u skladu sa svrhom osnivanja i sa zakonskom regulativom. Radnici u Upravi organiziraju poslovanje te izvršavanje povjerenih im poslova.

Radno vrijeme uprave je od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Sjedište

Kneževi parkovi d.o.o.

Glavna 82

31309 Kneževi Vinogradi

OIB: 49223848546

Kontakt podaci

info@knezevi-parkovi.hr

Uprava: 031/730-041
Restoran-bazen: 031/730-999
Direktorica: Jasna Petrović,
099/496-83-90