Komunalne usluge

komunalne usluge kneževi parkovi

Komunalne usluge

Komunalne usluge su usluge održavanja i uređenja javnih površina, infrastrukture na javnim površinama, nerazvrstanih cesta te održavanje javnih objekata u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi. Poslovi koji se obavljaju u okviru komunalnih usluga uključuju: košenje zelenih površina, čišćenje javnih povrsina (od različitih nečistoća, snijega, leda i sl.), sadnju cvijeća i zelenila, održavanje i zalijevanje nasada i sl. Za pružanje komunalnih usluga “Kneževi parkovi” raspolažu potrebnom opremom, koja se redovito održava i po potrebi zanavlja.