Najam opreme

Najam opreme za rekreaciju: Cjenik 2021

Najam kanua (do 3 osobe)
Cijena (u kn)
Najam kanua – 1 sat/1 osoba
10,00
Najam kanua – 1 sat/2 osobe
15,00
Najam kanua – 1 sat/3 osobe
20,00
Najam kanua – svaki sljedeći sat
5,00 kuna/1 osoba
Najam zorbing lopte (u najavljenim terminima)
Cijena (u kn)
Najam 15 minuta
25,00
Najam 30 minuta
40,00
Najam teniskih reketa
Cijena (u kn)
Najam 1 dječjeg teniskog reketa, 90 minuta
15,00
Najam 1 teniskog reketa, 90 minuta
20,00

Najam opreme za rekreaciju: Cjenik 2020

Rent-A-Bike – najam bicikala
Cijena (u kn)
Najam bicikla do 4 sata
30,00
Najam bicikla do 8 sati
50,00
Najam bicikla do 12 sati
80,00
Najam kanua (do 3 osobe)
Cijena (u kn)
Najam kanua – 1 sat/1 osoba
10,00
Najam kanua – 1 sat/2 osobe
15,00
Najam kanua – 1 sat/3 osobe
20,00
Najam kanua – svaki sljedeći sat
5,00 kuna/1 osoba
Najam zorbing lopte (u najavljenim terminima)
Cijena (u kn)
Najam 15 minuta
25,00
Najam 30 minuta
40,00
Najam teniskih reketa
Cijena (u kn)
Najam 1 dječjeg teniskog reketa, 90 minuta
15,00
Najam 1 teniskog reketa, 90 minuta
20,00

Najam opreme za rekreaciju: Cjenik 2019

Rent-A-Bike – najam bicikala
Cijena (u kn)
Najam bicikla do 4 sata
30,00
Najam bicikla do 8 sati
50,00
Najam bicikla do 12 sati
80,00
Najam teniskih reketa
Cijena (u kn)
Najam 1 dječjeg teniskog reketa, 90 minuta
15,00
Najam 1 teniskog reketa, 90 minuta
20,00
Najam kanua (do 3 osobe)
Cijena (u kn)
Najam kanua – 1 sat/1 osoba
10,00
Najam kanua – 1 sat/2 osobe
15,00
Najam kanua – 1 sat/3 osobe
20,00
Najam kanua – svaki sljedeći sat
5,00 kuna/1 osoba
Najam zorbing lopte (u najavljenim terminima)
Cijena (u kn)
Najam 15 minuta
25,00
Najam 30 minuta
40,00
Najam teniskih reketa
Cijena (u kn)
Najam 1 dječjeg teniskog reketa, 90 minuta
15,00
Najam 1 teniskog reketa, 90 minuta
20,00