Usluge kupališta

Usluge kupališta:
Cjenik 2022

Usluga
Cijena (u kn)
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
180,00
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina ) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
250,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – radni dan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
20,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – radni dan
20,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
25,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
350,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
450,00
NOĆNO KUPANJE (ne vrijedi sezonska ulaznica za djecu)
20,00
DNEVNA KARTA za tobogan (vrijedi od 11 do 19 sati)
20,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE
20,00
MJESEČNA ULAZNICA ZA DJECU do 15 godina s prebivalištem izvan Općine Kneževi Vinogradi (za srpanj i kolovoz)
150,00
MJESEČNA ULAZNICA ZA ODRASLE (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
250,00
MJESEČNA ULAZNICA ZA ODRASLE (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi
180,00
Usluga
Cijena (u kn)
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
180,00
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina ) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
250,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – radni dan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
20,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – radni dan
20,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
25,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
350,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
450,00
NOĆNO KUPANJE (ne vrijedi sezonska ulaznica za djecu)
20,00
DNEVNA KARTA za tobogan (vrijedi od 11 do 19 sati)
20,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE
20,00
MJESEČNA ULAZNICA ZA DJECU do 15 godina s prebivalištem izvan Općine Kneževi Vinogradi (za srpanj i kolovoz)
MJESEČNA ULAZNICA ZA ODRASLE (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
250,00
MJESEČNA ULAZNICA ZA ODRASLE (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Op

Usluge kupališta:
Cjenik 2021

Usluga
Cijena (u kn)
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
120,00
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina ) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
180,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – radni dan
10,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – radni dan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
20,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
250,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
350,00
NOĆNO KUPANJE (ne vrijedi sezonska ulaznica za djecu)
20,00
DNEVNA KARTA za tobogan (vrijedi od 11 do 19 sati)
15,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE (drvena)
20,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE (PVC)
15,00

Usluge kupališta:
Cjenik 2020

Usluga
Cijena (u kn)
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
120,00
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina ) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
180,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – radni dan
10,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – radni dan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
20,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
250,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
350,00
NOĆNO KUPANJE (ne vrijedi sezonska ulaznica za djecu)
20,00
DNEVNA KARTA za tobogan (vrijedi od 11 do 19 sati)
15,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE (drvena)
20,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE (PVC)
15,00

Usluge kupališta:
Cjenik 2019

Usluga
Cijena (u kn)
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
120,00
SEZONSKA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina ) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
180,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – radni dan
10,00
DNEVNA ULAZNICA za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – radni dan
15,00
DNEVNA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – subota, nedjelja, blagdan
20,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
250,00
SEZONSKA ULAZNICA za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
350,00
NOĆNO KUPANJE (ne vrijedi sezonska ulaznica za djecu)
20,00
DNEVNA KARTA za tobogan (vrijedi od 11 do 19 sati)
15,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE (drvena)
20,00
DNEVNI NAJAM LEŽALJKE (PVC)
15,00

Kupite sezonske ulaznice 2021
Preuzmite, isprintajte i popunite zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2021.

Zahtjev

Djeca

Zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2021.

Obrazac zahtjeva

Preuzmi dokument

Zahtjev

Odrasli

Zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2021.

Obrazac zahtjeva

Preuzmi dokument

Kupite sezonske ulaznice 2020

Preuzmite, isprintajte i popunite zahtjev za kupnju sezonske ulaznice

Zahtjev

Djeca

Zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2020.

Obrazac zahtjeva

Preuzmi dokument

Zahtjev

Odrasli

Zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2020.

Obrazac zahtjeva

Preuzmi dokument

Kupite sezonske ulaznice 2019

Preuzmite, isprintajte i popunite zahtjev za kupnju sezonske ulaznice

Zahtjev

Djeca

Zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2019.

Obrazac zahtjeva

Preuzmi dokument

Zahtjev

Odrasli

Zahtjev za kupnju sezonske ulaznice 2019.

Obrazac zahtjeva

Preuzmi dokument