Odvoz glomaznog otpada

Baranjska čistoća jednom godišnje organizira besplatan odvoz glomaznog otpada. To je otpad koji je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Za odvoz glomaznog otpada potrebno je popuniti Zahtjev za odvoz glomaznog otpada i dostaviti ga pismenim putem na adresu Baranjska čistoća d.o.o., Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, elektroničkom poštom na sasa@baranjskacistoca.hr ili osobno u reciklažno dvorište u Kneževim Vinogradima na adresi 1. maja 22 c kao i na mobilnom reciklažnom dvorištu u vrijeme njegova boravka na unaprijed najavljenoj lokaciji. Zahtjevi se zaprimaju do 30. VI .2020.

Nakon isteka roka za zaprimanje Zahtjeva, korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem radija, web-stranice www.baranjskacistoca.hr i Facebook-stranice Baranjske čistoće kada će glomazni otpad biti odvezen s njihove adrese, tj. kojeg datuma isti treba biti pripremljen i postavljen na javnu površinu zbog preuzimanja.

Više informacija može se dobiti na sljedeće telefonske brojeve: 031-700-822 i 091-622-28-95.