Besplatni priključak na javnu odvodnju za dio Karanca

Općina Kneževi Vinogradi obavještava mještane dijela Karanca da su stečeni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje.

Baranjski vodovod d.o.o. u narednom razdoblju svim će registriranih korisnicima dostaviti Ugovore na potpis, a sam priključak mogu izvesti samostalno sukladno tehničkim uvjetima.

Svi zainteresirani mještani koji do sada nisu bili korisnici javne odvodnje na istu se ne mogu priključiti dok se ne priključe na javni vodovod.

Vlasnik nekretnine koji se priključuje obavezan je izvršiti pripremne radove za izradu priključka o svom trošku, a Općina Kneževi Vinogradi u potpunosti financira trošak za priključenje nekretnine na sustav javne odvodnje što znači da je on za samog vlasnika besplatan.

Za sve dodatne informacije kontaktirati Baranjski vodovod d.o.o. na broj telefona 031/790-505.