Poziv proizvođačima voća

Obavještavamo proizvođače voća da će tijekom kupališne sezone na SRC-u Kneževi Vinogradi (bazeni) biti postavljena dva štanda za prodaju voća.

Pozivamo proizvođače voća zainteresirane za zakup štanda da svoj interes iskažu dostavom ponude za zakup štanda do srijede, 9.6.2021., do 14 sati u Upravu TD Kneževi parkovi d.o.o.

Zakup se nudi za lipanj, srpanj i kolovoz 2021. godine, a početna cijena je 150 kuna za lipanj i 250 kn za srpanj i kolovoz. Minimalni broj dana korištenja štanda je:

  • za lipanj 8 dana
  • za srpanj 12 dana
  • za kolovoz 10 dana

Zakup štanda nije prenosiv na drugi poslovni subjekt, osim u slučaju kada su poslovni subjekti predali zajedničku ponudu.

Rezultati natječaja bit će objavljeni 11.6.2021. godine poslije 12 sati na web-stranici: www.knezevi-parkovi.hr, na Facebook-stranici: SRC Kneževi Vinogradi te na oglasnoj ploči TD Kneževi parkovi d.o.o.

Kriteriji za odabir:

  1. Najviša cijena.
  2. Zakup štanda na dva i pol mjeseca.
  3. Ukoliko bude više ponuda s istom cijenom prednost će imati onaj ponuditelj koji je prije predao ponudu.