Cijene usluga za 2022. godinu

Trgovačko društvo (TD) Kneževi parkovi d.o.o. svoje usluge dijeli u četiri kategorije: komunalne, dimnjačarske i pogrebne usluge te Sportsko-rekreacijski centar Kneževi Vinogradi i ugostiteljstvo, u što spada kupalište, Restoran Panon i Svečana sala Iris.

Na našoj web-stranici, još u siječnju, ažurirane su cijene komunalnih, dimnjačarskih i pogrebnih usluga za 2022. godinu. Možete ih pronaći podu “Usluge”.

Komunalne usluge su usluge održavanja i uređivanja javnih površina, infrastrukture na javnim površinama, nerazvrstanih cesta te održavanje javnih objekata u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi. Poslovi koji se obavljaju u okviru komunalnih usluga su: košenje zelenih površina, čišćenje javnih površina (od različitih nečistoća, snijega, leda i sl.), sadnja cvijeća i zelenila, održavanje i zalijevanje nasada i sl. Cjenik komunalnih usluga za 2022. godinu možete vidjeti ovdje.

Što se tiče dimnjačarskih usluga, u Kneževim parkovima zaposlen je jedan dimnjačar koji, prema planu obilazaka, pruža usluge lokalnom stanovništvu. Rad dimnjačara organiziran je od 1.1. do 30.4. i od 1.10. do 31.12. Cjenik dimnjačarskih usluga za 2022. godinu možete vidjeti ovdje.

Kneževi parkovi vode računa i o održavanju groblja (košenje, održavanje infrastrukture, održavanje mrtvačnica), organiziraju pokope umrlih, vode evidencije o pokojnicima, naplaćuju grobnu naknadu. Poslovi upravljanja grobljima financiraju se iz sredstava grobne naknade, naplate organizacije pokopa, prodaje grobnih mjesta, izdavanja suglasnosti za obavljanje radova na grobljima. Na svim grobljima organizirano je prikupljanje otpada te voda. Cjenik za pogrebne usluge za 2022. godinu možete vidjeti ovdje.

SRC Kneževi Vinogradi, kao i ugostiteljski dio, nećemo same po sebi dodatno opisivati jer mislimo da su dovoljno poznati, posebice mještanima naše Općine, nego ćemo samo naglasiti da će, dolaskom sunčanijeg i toplijeg vremena, biti ažurirane i cijene usluga SRC-a, dok cijene Restorana Panon možete vidjeti ovdje, a Svečane sale Iris ovdje.