PRODAJA MJESEČNIH ULAZNICA

Od PONEDJELJKA , 27.6. 2022. godine počinje prodaja mjesečnih  ulaznice za “Suljoške bazene” po cijenama.

Mjesečne cijene ulaznica  27.06.2022. Jedinica
mjere
Jedinična akcijska cijena za 2022. (kn)
Šifra Opis usluge
MD-V Mjesečna ulaznica za djecu do 15 godina  – s prebivalištem izvan područja Općine Kneževi Vinogradi

( za srpanj i kolovoz)

komad 150,00
MO-O Mjesečna ulaznica za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi (za srpanj i kolovoz) komad 180,00
MO-V Mjesečna ulaznica za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kneževi Vinogradi (za srpanj i kolovoz) komad 250,00

Mjesečne ulaznice mogu se kupiti u Restoranu Panon svaki dan od 9 do 22 sata.

Zahtjevi za ulaznice, nalaze se na samoj lokaciji bazena na adresi Moše Pijade 11, Kneževi Vinogradi, a za čije popunjavanje Vam je potreban OIB.

Srdačno Vas očekujemo!