Iz medija

Vrijeme je ovo kada se zbraja i oduzima na sve strane. Zarade, troškovi, putovanja, nova iskustva… A sve s ciljem da saznamo kakva nam je, u brojkama, bila prošla 2023. godine.

Zbrajaju se i turisti, njihova noćenja i te brojke za Općinu Kneževi Vinogradi jako su dobre, kao i za cijelu Baranju pa i Osječko-baranjsku županiju. Turista je, u 2023. godini, bilo više ili jednako kao u 2022., kao i noćenja.

Detaljnije o baranjskim turističkim brojkama 2023. godine pročitajte u članku Glasa Slavonije.