Dimnjačarske usluge

dimnjačarske usluge kneževi parkovi

Dimnjačarske usluge

Od listopada 2018. godine pružanje dimnjačarski usluga preuzimaju “Kneževi parkovi” od dotadašnjeg koncesionara Obrta za dimnjačarske usluge EKO-DIM iz Belog Manastira. U “Kneževim parkovima” zaposlen je jedan dimnjačar koji prema planu obilazaka pruža usluge lokalnom stanovništvu. Rad dimnjačara organiziran je od 01.01. do 30.04. i od 01.10. do 31.12. tijekom godine. Cijene usluga dostupne su u Cjeniku dimnjačarskih usluga.