Akcija 2020.

Akcijske cijene sezonskih ulaznica 2020.

Akcijske cijene vrijede od 3.6.2020. do 10.6.2020.

Usluga
Cijena (u kn)
Sezonska ulaznica za djecu i mlade (od navršenih 5 do 15 godina ) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
150,00
Sezonska ulaznica za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem na području Općine Kn. Vinogradi
200,00
Sezonska ulaznica za odrasle (od navršenih 15 godina) – s prebivalištem izvan područja Općine Kn. Vinogradi
280,00