Pogrebne usluge

pogrebne usluge kneževi parkovi

Pogrebne usluge

Na području Općine Kneževi Vinogradi postoji 7 mrtvačnica i 17 grobalja različitih konfesija na površini od oko 20 ha. Grobljima upravlja TD Kneževi parkovi d.o.o. što znači da vodi računa o održavanju ( košenje, održavanje infrastrukture na grobljima , održavanje mrtvačnica), organizira pokope umrlih, vodi evidencije o pokojnicima, naplaćuje grobnu naknadu. Poslovi upravljanja grobljima financiraju se iz sredstava grobne naknade, naplate organizacije pokopa, prodaje grobnih mjesta, izdavanja suglasnosti za obavljanje radova na grobljima. Na svim grobljima je organizirano prikupljanje otpada te voda.