Inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi

U srijedu, 1. VII. 2020. godine, Općina Kneževi Vinogradi objavila je poziv zainteresiranim subjektima za podnošenje inicijativa za pokretanje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kneževi Vinogradi.

Ovim pozivom pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, mještani Općine Kneževi Vinogradi da podnesu svoju inicijativu u obliku prijedloga te tako sudjeluju u pokretanju postupka izrade i izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (PPU).

Rok za dostavu inicijativa je 10. VII. 2020. godine.

Više o samom pozivu može se pročitati na web-stranici Općine Kneževi Vinogradi.

(Izvor fotografije: Facebook-stranica Općine Kneževi Vinogradi)