Kategorija: Dokumenti

Izmjene i dopune natječaja “Izrada okvira za grobnice“, JN 39/2020.

IZRADA OKVIRA ZA GROBNICE

IZRADA OKVIRA ZA GROBNICE
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave:

JN-39/2020

Novi rok za predaju ponuda je 25.11.2020. do 12 sati  

Cjelokupan poziv možete preuzeti na poveznici : POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Ponudbeni list (Obrazac – 1 ovog poziva)  OBRAZAC 1 – PONUDBENI LIST 

2. Troškovnik OBRAZAC TROŠKOVNIK 

3. Dokazi

4. Izjava o dostavi Jamstva (Obrazac – 2 ovog poziva) OBRAZAC 2 – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA

Sva pojašnjenja u vezi nadmetanja, dokumentacije za nadmetanje kao i dostavu ponuda, Ponuditelj može tražiti od Naručitelja isključivo u pisanom obliku, poštanskim pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom: info@knezevi-parkovi.hr

Javna nabava 39/2020. izrada okvira za grobnice

 

Poziv je otvoren do 20. studenog 2020. godine do 12:00 sati.

Cjelokupan poziv možete preuzeti na poveznici : POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

 

Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Ponudbeni list (Obrazac – 1 ovog poziva) OBRAZAC 1 – PONUDBENI LIST

2. Troškovnik OBRAZAC

3. Dokazi

4. Izjava o dostavi Jamstva (Obrazac – 2 ovog poziva) OBRAZAC 2 – IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA

Sva pojašnjenja u vezi nadmetanja, dokumentacije za nadmetanje kao i dostavu ponuda, Ponuditelj može tražiti od Naručitelja isključivo u pisanom obliku, poštanskim pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom: info@knezevi-parkovi.hr

Javni poziv za zakup klupe za sezonsku prodaju voća

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva o davanju u zakup klupe za sezonsku prodaju voća na površini Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi od 4. lipnja 2020. godine, direktorica Kneževih parkova d.o.o. Jasna Petrović  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za zakup KLUPE ZA SEZONSKU PRODAJU VOĆA
na površini Sportsko-rekreacijskog centra Kneževi Vinogradi, Moše Pijade 11

  • Predmet Poziva je davanje u zakup dvije klupe za sezonsku prodaju voća na površini SRC Kneževi Vinogradi.
  • Jedan prijavitelj može se natjecati samo za jednu klupu.
  • Cjelokupni tekst javnog poziva dostupan je na linku: javni poziv.
  • Javni poziv otvoren je do 12. lipnja 2020. godine do 13:00 sati.