Sakupljanje ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira akciju skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Akcija će se odviti u petak, 28. VIII. 2020. godine, u Kneževim Vinogradima (vaga prema Kotlini) od 8:30 do 12 sati.

Iz Općine napominju da se skuplja isključivo ambalaža ovih tvrtki:
Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences (Corteva Agriscience), Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Poljoprivrednici koji imaju više od 100 kilograma ambalaže mole se da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. na jedan od sljedećih brojeva telefona: 0800-0003, 01/3463-521, ili na e-mail ekologija@ciak.hr. Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. će onda organizirati preuzimanje ambalaže.