Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga – drugi krug

Općina Kneževi Vinogradi raspisala je drugi krug javnog natječaja, od neutrošenih sredstava, za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini.

Na natječaj se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji članovi su s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program/projekt na području Općine Kneževi Vinogradi i to u području kulture, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete života na području Općine Kneževi Vinogradi.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana raspisivanja natječaja, odnosno do 1.5.2021. godine.

Detalje o samom natječaju, uvjete te potrebnu dokumentacija za prijavu može se pronaći na web-stranici Općine.