Pomoć za kupovinu ogrjeva

Općina Kneževi Vinogradi obavještava korisnike Centra za socijalnu skrb, koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, da mogu predati zahtjev za priznavanje prava na troškove ogrjeva od 21.6. do 1.10.2021. godine.

Zahtjev se može predati svakog radnog dana od 7 do 15 sati u Općini Kneževi Vinogradi. Potrebni dokument je Rješenje Centra za socijalnu skrb s kojim se priznaje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.