Odvoz razvrstanog otpada u rujnu

U mjesecu rujnu Baranjska čistoća odvozit će dvije vrste otpada: papir i plastiku. Odvoz za korisnike Baranjske čistoće na području Općine Kneževi Vinogradi odvit će se prema sljedećem rasporedu:

  • srijeda, 7.9.2022. godine – papir
  • srijeda 21.7.2022. godine – plastika

Preporuka korisnicima je da odgovarajuće kante, u ovom slučaju plave i žute, ostave na javnoj površini večer prije odvoza kako bi na sam dan odvoza djelatnici Baranjske čistoće mogli neometano vršiti odvoz.