Poziv za prijavu štete uzrokovane sušom

Općina Kneževi Vinogradi obavještava poljoprivredna gospodarstva, pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu uzrokovanu sušom na području Općine Kneževi Vinogradi kako je Župan Osječko-baranjske županije u ponedjeljak, 5.9.2022. godine, proglasio prirodnu nepogodu sušu.

Svi oni koji imaju oštećenja na poljoprivrednoj proizvodnji, višegodišnjim nasadima, šumama, ribi uzrokovana sušom ista mogu prijaviti Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta Općine Kneževi Vinogradi.

Prijava štete se dostavlja u Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi svakim radnim danom od 7 do 15 sati i to do utorka, 13.9.2022. godine.

Uz prijavu štete potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu ili korištenju (presliku tablice upisnika s jasno označenim arkod-brojevima – česticama i kulturama na kojima se nalazi šteta, ugovore o zakupu, odnosno vlasničke listove, fotografije učinjene štete sl.), priloženu izjavu te presliku žiro-računa.

Obrazac za prijavu štete može se dobiti u Općini Kneževi Vinogradi ili se može preuzeti sa sljedeće poveznice.

Ovjerena prijava može se dostaviti osobno, poštom ili e-mail (uz naknadu dostavu poštom).

Za sve dodatne informacije tu je Jedinstveni upravni odjel na broju telefona 031/730-938.