Anketa o potrebama lokalne zajednice

Kako su u tijeku aktivnosti na izradi i donošenju Plana proračuna za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu, Općina Kneževi Vinogradi poziva svoje mještane da popune pripremljenu anketu i na taj način ukažu na potrebe, ali i predlože aktivnosti koje bi se u pogledu održavanja i izgradnje javne infrastrukture trebale realizirati tijekom 2023. godine.

Anketa ima sedam pitanja i nalazi se na sljedećoj poveznici. Rok za popunjavanje je do kraja mjeseca, srijede, 30.11.2022. godine.

U 2023. godini Općina Kneževi Vinogradi planira realizirati sljedeće investicije:

  • Posjetiteljski centar Karanac
  • Izgradnja nove općinske zgrade
  • Uređenje sportskih terena i igrališta (Kneževi Vinogradi, Kotlina, Mirkovac)
  • Izgradnja multifunkcionalnog igrališta u Kamencu
  • Vanjska obnova dječjeg vrtića u Suzi
  • Uređenje oborinske odvodnje na državnoj cesti kroz Suzu i Zmajevac
  • Sanacija dvije lokacije “klizišta” u Zmajevcu
  • Izgradnja multifunkcionalnog terena u Zmajevcu (Vašarište)