Javni pozivi Općine Kneževi Vinogradi

U petak, 10.2.2023. godine, na svojoj web-stranici, Općina Kneževi Vinogradi raspisala je tri Javna poziva:

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa “Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021. do 2024. godine” u 2023. godini

 • MJERA 1. : Ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede
 • MJERA 2. : Potpore sektoru stočarstva
  Podmjera 2.1. : Subvencija osjemenjivanja u sektoru stočarstva (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo…)
  Podmjera 2.2. : Potpora za nabavu životinja za uzgoj
 • MJERA 3. : Potpore u sektoru ratarstva
  Podmjera 3.1. : Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
 • MJERA 4. : Potpore u sektoru voćarstva i vinogradarstva – sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
 • MJERA 5. : Potpore u sektoru povrtlarstva i cvjećarstva – sufinanciranje plasteničko-stakleničke proizvodnje
 • MJERA 6. : Potpora očuvanju i proširenju pčelinjeg fonda
 • MJERA 7. : Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu

Otvoren do 1.12.2023. godine.

Detaljan natječaj, kao i popratnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Javni poziv za provođenje mjera iz Programa “Poticanje poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine” u 2023. godini

 • MJERA 1. : Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima
 • MJERA 2. : Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
 • MJERA 3. : Poticanje ulaganja u proizvodnju i uslužne djelatnosti
 • MJERA 4. : Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
 • MJERA 5. : Kupovina i izgradnja objekata radi stavljanja u funkciju turizma
 • MJERA 6. : Poticanje razvoja i unaprjeđenje usluge u ruralnom turizmu
 • MJERA 7. : Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu
 • MJERA 8. : Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama

Otvoren do 1.12.2023. godine.

Sve detalje natječaja, kao i popratnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine za 2023. godinu

 • MJERA 2. : Uklanjanje starih objekata
 • MJERA 3. : Izgradnja novih stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja područja
 • MJERA 4. : Kupovina stambenih objekata u službi razvoja gospodarstva i ruralnog razvoja
 • MJERA 5. : Vanjsko uređenje stambenog objekta
 • MJERA 7. : Sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

Otvoren do 1.12.2023. godine.

Kompletan natječaj, kao i popratnu dokumentaciju možete pronaći na web-stranici Općine Kneževi Vinogradi.