Ulica zaboravljenog vremena u Karancu kulturno je dobro

Rješenjem Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ulica zaboravljenog vremena u Karancu, koja se nalazi u sklopu restorana Baranjska kuća, dobila je status kulturnog dobra.

Zbirka od 847 predmeta upisat će se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z – 773.

Detaljnije možete pročitati u članku Glasa Slavonije.