Rimokatolička crkva Svetog Donata u Karancu

U jednom od prošlogodišnjih članaka na našoj web-stranici pobliže smo vas upoznali sa župnom rimokatoličkom crkvom Svetog Mihovila Arkanđela u Kneževim Vinogradima. Ovoga puta selimo se u susjedno mjesto Karanac gdje ćemo vas pobliže upoznati s rimokatoličkom crkvom Svetog Donata.

Prije nego što krenemo pisati o samoj crkvi potrebno je naglasiti da u Karancu, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, ima 515 katolika. E tako. Sad možemo dalje.

Rimokatolička crkva Svetog Donata u Karancu filijala je župne crkve u Kneževim Vinogradima tako da ima istog župnika – velečasnog Đulu Andrašija. Crkveni god slavi se 7. kolovoza.

Ova crkva, koja je jedan od baranjskih spomenika kulture, sagrađena je davne 1830. godine. U povijesnim spisima može se pronaći kako je vojvoda Esterhazy, koji je često navraćao u selo, bio taj koji je dao sagraditi današnju crkvu, tadašnju kapelu u slavu Svetog Donata. Bilo je to 1779. godine, a 51 godinu kasnije, 1830. godine kapelica je proširena te je današnja crkva dobila svoj današnji oblik.

Crkva ima dva oltara, oltar Svetog Donata i oltar Blažene Djevice Marije. Od 1917. godine crkva ima orgulje koje se nalaze na koru. Izradio ih je, 1882. godine, poznati baranjski izrađivač orgulja József Angster (1834.-1918.). Zvono teško 163 kilograma izrađeno je 1950. godine.

Renovirana je 1974. godine, kada je na toranj postavljen i novi križ. Tijekom Domovinskog rata crkva je devastirana, a 1997. godine tadašnji župnik Vinko Dubravec, zajedno s vjernicima, mijenja krovište na crkvi. Veći zahvati na obnovi crkve započeli su 2004., a završili, zahvaljujući tadašnjem župniku Anđelku Cindoriju, vjernicima i donatorima, 2005. godine. Iste godine izrađen je križni put, čiji donatori su bili župljani, te se, u obnovljenoj crkvi, održalo svečano misno slavlje koje je predvodio đakovačko-srijemski biskup dr. Marin Srakić. Tijekom euharistijskog slavlja izvršena je kolaudacija orgulja kojima je vraćen prvotni oblik iz 1917. godine.

U Općini Kneževi Vinogradi ima čak 12 različitih crkava, što predstavlja jedno pravo malo povijesno i kulturno bogatstvo. Ukratko smo vas upoznali s poviješću i kulturnim značajem dvije od njih, ostaje nam da vas upoznamo s njih još deset.

Izvori:

  1. Općina Kneževi Vinogradi, Saša Alilović, Horvat Media Marketing, Kneževi Vinogradi, 2015.
  2. https://knezevi-vinogradi.hr/udruga/rimokatolicka-crkva-sv-donata-u-karancu/