Oznaka: Javni natječaj

Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga

Općina Kneževi Vinogradi raspisala je Javni natječaj za financiranje manifestacija udruga na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini. Cilj natječaja prikupljanje je pisanih prijedloga za manifestacije udruga u sljedećim prioritetnim područjima:

 • sport i rekreacija
 • eno, etno i gastroponuda
 • obilježavanje obljetnica, jubileja i slično

Na natječaj se mogu prijaviti udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji su članovi s područja Općine Kneževi Vinogradi, koje provode manifestacije na području Općine Kneževi Vinogradi i to u području sporta i rekreacije, tj. eno, etno i gastroponude, koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti, već promicanje područja Općine Kneževi Vinogradi.

Za financiranje manifestacija udruga u okviru ovog Javnog natječaja, u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 2021. godinu, planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 350.000 kuna.

Rok za prijavu je srijeda, 7.7.2021. godine.

Detaljnije o javnom natječaju kao i sva potrebna dokumentacija može se pronaći na sljedećoj poveznici.

Potpore u turizmu OBŽ-a

Osječko-baranjska županija objavila je četiri javna poziva za dodjeljivanje potpora u turizmu:

 1. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
  • rok prijave: do 15.5.2021. godine
 2. Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2021. godini
  • rok prijave: do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ-a za 2021. godinu, a najkasnije do 31.10.2021. godine
 3. Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije u 2021. godini
  • rok prijave: do utroška sredstava planiranih u Proračunu OBŽ-a za 2021. godinu, a najkasnije do 31.10.2021. godine
 4. Javni poziv za dodjelu potpora u turizmu radi ublažavanja posljedica uslijed epidemije bolesti COVID-19
  • rok prijave: do utroška sredstava OBŽ-a za tu namjenu, a najkasnije do 3.6.2021. godine

Detaljnije o ovim Javnim pozivima, kao i svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na web-stranici Osječko-baranjske županije.

Javni pozivi Općine Kneževi Vinogradi

U srijedu, 14.4.2021. godine, Općina Kneževi Vinogradi raspisala je čak ti javna poziva:

 1. Javni poziv za provođenje mjera iz Programa “Poticanja poduzetništva i turizma na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje 2021.-2024. godine”
  • Javni poziv raspisan je za osam mjera.
  • Svi detalji mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici.
 2. Javni poziv za provođenje mjera iz Programa “Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine”
  • Javni poziv raspisan je za sedam mjera.
  • Svi detalji mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici.
 3. Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja u razdoblju 2021-2024. godine
  • Javni poziv raspisan je za pet mjera.
  • Svi detalji mogu se vidjeti na sljedećoj poveznici

Sva tri javna poziva otvorena su do 1.12.2021. godine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga – drugi krug

Općina Kneževi Vinogradi raspisala je drugi krug javnog natječaja, od neutrošenih sredstava, za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini.

Na natječaj se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji članovi su s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program/projekt na području Općine Kneževi Vinogradi i to u području kulture, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete života na području Općine Kneževi Vinogradi.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana raspisivanja natječaja, odnosno do 1.5.2021. godine.

Detalje o samom natječaju, uvjete te potrebnu dokumentacija za prijavu može se pronaći na web-stranici Općine.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga

U petak, 8.1.2021. godine Općina Kneževi Vinogradi na svojoj web-stranici objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro na području Općine Kneževi Vinogradi u 2021. godini.

Na natječaj se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi i/ili čiji članovi su s područja Općine Kneževi Vinogradi i/ili koje provode program/projekt na području Općine Kneževi Vinogradi. Cilj natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sljedećem prioritetnim područjima: sport i rekreacija; kultura; socijalna skrb; gospodarstvo; ostale društvene potrebe koje su usmjerene na poboljšanje kvalitete življenja na području Općine Kneževi Vinogradi.

Za financiranje programa i projekata u okviru ovog natječaja planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.205.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijave je 8.2.2021. godine.

Detaljnije o samom natječaju, uvjetima istoga te potrebna dokumentacija može se pronaći na web-stranici Općine.